Aanmeldformulier voor waarnemers

Middels dit formulier kunt u zich aanmelden voor de ANW-diensten bij Hadoks.

Personalia

Let op! Bij persoonlijk UZI nummer niet het abonneenummer opvoeren. 

Privé contactgegevens

Is uw overeenkomst met een praktijk of organisatie voor huisartsenzorg in het verleden op initiatief van de praktijk of organisatie geëindigd of niet verlengd? Zo ja, wanneer, bij welke praktijk of organisatie en waarom?

Was bij u de laatste 5 jaar sprake van verscherpt toezicht door IGJ of van een veroordeling, beroepsverbod, beperking of maatregel als bedoeld in artikel 2.4? Zo ja, graag uw toelichting.

Hadoks is de coöperatie van, voor en door huisartsen in de regio Haaglanden. Wij hebben onze kennis, kunde en ervaring gebundeld in één sterke organisatie; Hadoks. U kunt lid worden van onze coöperatie en meebepalen hoe de toekomst van de huisartsenzorg in de regio Haaglanden eruit gaat zien. Klik hier voor meer informatie over het lidmaatschap.

Met het aanvragen van het lidmaatschap gaat u akkoord met de gestelde voorwaarden hiervan. Informatie over het lidmaatschap en de bijbehorende kosten vindt u hier. Statuten kunt u opvragen bij de bestuurssecretaris via – info@hadoks.nl

Wilt u lid worden van de coöperatie Hadoks?

Hadoks heeft een onafhankelijke klachtenfunctionaris in dienst en biedt huisartsen de mogelijkheid zich aan te sluiten bij onze Klachtenregeling en daartoe een abonnement af te sluiten. De Klachtenregeling van Hadoks, is in overeenstemming met de eisen uit de WKKGZ en werkt volgens de LHV-model-klachtenregeling. Wilt u meer weten over onze klachtenregeling klik hier.

Wilt u lid worden van de klachtenregeling?

Bij welke geschilleninstantie bent u aangesloten?

Welke diensten biedt u aan?

Wilt u zich aanmelden als Very Important Doctor (VID)?

Klik hier voor meer informatie over VID.

Bent u opleider?

Bent u telefoonarts (Ja? Bekwaamheidsverklaring uploaden)

Heeft u een AED certificaat? (Ja? Certificaat uploaden, maximaal één jaar oud)

Upload hieronder (meerdere) bijlage(s)

Let op! Upload hier ook altijd uw VOG. Dit is een verplicht onderdeel van uw aanmelding bij Hadoks.